Equipo

Biblioteca Central FADU

Sección Adquisiciones – adquisiciones@fadu.edu.uy

Jefa de Sección: Mag. Ma. Pía Ravera (Esc. A2, Gr. 14, 40 hs.). Email: mpravera@fadu.edu.uy

Lic. Ma Inés Pereira (Esc. A2, Gr. 12, 40 hs.).

Sección Documentación

Jefa de Sección: Lic. Mariel Méndez (Esc. A2, Gr. 14, 40 hs.). Email: madez@fadu.edu.uy

Lic. Mariana Pérez (Esc. A2, Gr. 13, 40 hs.)

Bach. Victoria González (Pasante de Bibliotecología)

Bach. Verónica Rodríguez (Pasante de Bibliotecología)

Sección Información y Consulta – referbi@fadu.edu.uy

Jefa de Sección (s): Lic. Ana Gabriela Bonomi (Esc. A2, Gr. 13, 40 hs.). Email: abonomi@fadu.edu.uy

Lic. Natalia Pérez (Esc. D3, Gr. 9, 40 hs).

Sección Préstamo – prestamo@fadu.edu.uy

Jefa de Sección: Lic. Laura Bálsamo (Esc. A2, Gr. 14, 40 hs.). Email: lbalsamo@fadu.edu.uy

 
Lic. Graciela Vargas (Esc. A2, Gr. 13, 40 hs.)
 
Lic. Alejandra Herrán (Esc. A2, Gr. 12, 40 hs.)
 
Lic. Silvia Freitas (Esc. A2, Gr. 12, 40 hs.)
 
Bach. Clara Addiego (Esc. D3, Gr. 9 40 hs.)
 
 

Biblioteca EUCDbiblioteca@eucd.edu.uy

Lic. Rosa Branca (Esc. D3, Gr. 9, 30 hs.)

Lic. Natalia Arocena (Esc. A2, Gr. 13, 40 hs.)

Mag. Marcos Lafluf  (Esc. A2, Gr. 13, 40 hs.)

 

 
2.11.0.0

Publicado por | 18 de marzo de 2019 - 16:55 | Actualizado: 29 de abril de 2024 - 12:34 | PDF