Equipo Docente

Profesor responsable Federico Valdés          G3
Profesor asistente Fabrizio Roberto G2
Profesora ayudante              Denisse Torena              G1
Profesora ayudante    Virginia Cavallaro G1

Estudiante colaboradora Honoraria         Lucía Cousillas

Estudiante colaborador Honorario           Federico Santo 

Publicado por | 9 de octubre de 2011 - 06:49 | Actualizado: 7 de enero de 2021 - 15:02 | PDF