Monumento

MONUMENTO A LUIS BATLLE BERRES

Arq. Román Fresnedo Siri